Lech Kaczyński - życiorys

Lech Kaczyński przychodzi na świat 18 czerwca 1949 r. w Warszawie.

Studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwerystetu Warszawskiego kończy w 1971 r. W 1980 r. zostaje doktorem, a dziesięć lat później doktorem habilitowanym.

Od 1979 r. Lech Kaczyński działa w Komitecie Obrony Robotników m.in. zbierając pieniądze dla robotników represjonowanych. W sierpniu 1980 r. zostaje doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Od lipca 1981 r. - członkiem zarządu regionalnego gdańskiej NSZZ „Solidaność”.

Internowany w stanie wojennym za aktywność w ruchu solidarnościowym, pracuje m.in. w sztabie Lecha Wałęsy oraz bierze udział w rozmowach opozycji z władzą we wrześniu 1988 r. w Magdalence, a także w obradach Okrągłego Stołu. W maju 1990 r. zostaje pierwszym wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność”.

W czerwcu 1989 r. zostaje wybrany na senatora ziemi gdańskiej. Od marca do października 1991 r. pełni funkcję ministra stanu ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta RP. W wyborach parlamentarnych 1991 r. startuje z listy Porozumienia Centrum i uzyskuje mandat poselski. W latach 1992-1995 pełni funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

12 czerwca 2000 r. premier Jerzy Buzek powołuje Lecha Kaczyńskiego na stanowisko ministra sprawiedliwości. W 2001 r. przyszły prezydent staje na czele Komitetu Krajowego „Prawo i Sprawiedliwość”. 18 listopada 2002 r. wygrywa w wyborach bezpośrednich na Prezydenta m.st. Warszawa.

23 października 2005 r. Lech Kaczyński wygrywa wybory prezydenckie. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje 23 grudnia 2005 r.

W MEDIACH

więcej artykułów