Katowice

Od 10 września do 7 października 2014 r.