Tarnów

Od 20 maja do 2 czerwca 2012 roku.

Wystawa poświęcona Prezydentowi RP śp. Lechowi Kaczyńskiemu dostępna była na tarnowskim rynku od 20 maja do 2 czerwca br.

W uroczystości otwarcia wzięli udział zarówno organizatorzy instalacji, samorządowcy oraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak również mieszkańcy Tarnowa, do których przemówił poseł Edward Czesak.

Został również odczytany list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

„Wystawa „ Warto być Polakiem” poświecona życiu i działalności publicznej Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego jest ważnym dowodem pamięci o moim ukochanym Bracie, o Jego Małżonce i o tak wielu Przyjaciołach, których straciliśmy 10 kwietnia 2010 roku. Dziś istotne jest to, żebyśmy nadal podążali drogą wytyczoną przez śp. Lecha Kaczyńskiego, jako strażnicy narodowej spuścizny strzegący pamięci i dochowujący wierność Rzeczypospolitej. Niech nasza postawa, zarówno dziś jak i każdego dnia będzie lekcją dojrzałego, zaangażowanego patriotyzmu dla wszystkich, a szczególnie dla ludzi młodych. Tę lekcję musimy powtarzać, wymaga to pracy i cierpliwości. Niech tym, co nami kieruje będzie zawsze wierność wartościom, takim jak cnota i honor, bo to im zawdzięczmy nasz narodowy byt i niezłomne trwanie. Pamiętajmy i uświadamiajmy to innym, że Prezydent RP i wszyscy nasi Przyjaciele byli ludźmi, dla których służba Rzeczypospolitej stanowiła najwyższe posłannictwo. Niech pamięć o Nich pozostanie na zawsze w naszych sercach i umysłach. Jesteśmy to winni Im i sobie samym, bo teraz to na nas ciąży ów zaszczytny obowiązek kontynuowania Ich dzieła. Cześć Ich pamięci!” – usłyszeli zebrani na tarnowskim rynku.