Drzewica

Od 10 do 16 czerwca 2012 roku.

W niedzielę 10 czerwca w Drzewicy odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Warto być Polakiem” poświęconej śp. Prezydentowi prof. Lechowi Kaczyńskiemu.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Prezydenta Kaczyńskiego, odprawioną w drzewickim kościele św. Łukasza.

W otwarciu wystawy wziął udział jej współorganizator poseł Robert Telus, a także wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego Marcin Baranowski oraz burmistrz Gminy i Miasta Drzewica Janusz Reszelewski.

Samą wystawę przez najbliższy tydzień oglądać można na placu przykościelnym.

źródło: www.telusrobert.pl