Jaworzno

Od 15 do 22 września 2012 roku.

- Warto być Polakiem i warto dbać o wartości patriotyczne, o które pan prezydent Lech Kaczyński dbał i je rozwijał - powiedział podczas uroczystego otwarcia instalacji Dariusz Starzycki, organizator wystawy w Jaworznie.

- Dziś możemy oglądać poszczególne fragmenty życia prezydenta, jego działalności, jego prezydenturę - dodał - Lech Kaczyński zginął w drodze do Katynia, aby upamiętnić te osoby, dlatego szczególnie cieszę się że mamy okazję właśnie dzisiaj tę wystawę otwierać. Mamy jakiś wkład w upamiętnienie pomordowanych w Katyniu osób.

W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent miasta Paweł Silbertem, Tadeusz Kaczmarek oraz sekretarz Ewa Sidełko.

„Warto być Polakiem” dostępne jest dla zwiedzających od 15 września br. Wystawa opuści miasto 22 września.