Ostrołęka

Od 15 do 22 września 2012 roku.

Relacja wideo z wydarzenia - kliknij tutaj

W rocznicę sowieckiej agresji na Polskę z 1939 roku, na Skwerze im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przy ulicy Kopernika w Ostrołęce, odbyły się uroczystości upamiętniające pomordowanych w czasie walk o wolność i niepodległość Ojczyzny w okresie II wojny światowej. O godzinie 12:00, pod pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego, w asyście pocztów sztandarowych szkół, organizacji i stowarzyszeń oraz licznie przybyłych mieszkańców miasta, złożono kwiaty oddając hołd poległym.

Zgromadzonych przywitał Prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski, który w swoim przemówieniu wspomniał o wizycie Lecha Kaczyńskiego w tym mieście. W 2008 roku Prezydent Rzeczypospolitej odsłonił w Ostrołęce pomnik Żołnierzy Wyklętych. W uroczystości oprócz zaproszonych gości wzięło udział kilkuset ostrołęczan, wśród nich przedstawiciele urzędu miejskiego, policji, straży pożarnej, sybiracy i weterani Armii Krajowej oraz młodzież z ostrołęckich szkół.

Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego reprezentowali członkowie Zarządu Ruchu – pani Marta Kaczyńska oraz posłowie Adam Kwiatkowski i Jacek Sasin. Córka nieżyjącej Pary Prezydenckiej podziękowała wszystkim zebranym za udział w uroczystości i za kultywowanie pamięci, idei i postępowania jej śp. Ojca – Lecha Kaczyńskiego. Na zakończenie uroczystości pani Marta Kaczyńska dokonała symbolicznego otwarcia wystawy „Warto być Polakiem”.

Parlament Rzeczypospolitej reprezentowali również Senator RP Robert Mamątow i Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski.

Źródło: lechkaczynski.pl