Węgrów

Od 27 września do 20 października 2012 roku.

Wystawa zatytułowana „Warto być Polakiem” prezentująca śp. Lecha Kaczyńskiego w trakcie sprawowania przez niego urzędu prezydenta dotarła do Węgrowa.

Zdjęcia autorstwa Macieja Chojnowskiego, który przez lata towarzyszył Parze Prezydenckiej z aparatem fotograficznym, opatrzone cytatami z licznych wystąpień i wywiadów śp. Lecha Kaczyńskiego, wzbudziły bardzo duże zainteresowanie.

Wystawa otworzona dla mieszkańców Węgrowa dzięki wsparciu organizacyjnemu i finansowemu Fundacji Nowy Kierunek, przybliżyła oglądającym prawdziwą, niezakłamaną przez maintsreamowe media sylwetkę Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego.