Duszniki Zdrój

Od 9 grudnia 2012 roku do 13 stycznia 2013 roku

Inicjatorem wystawy „Warto być Polakiem” w Dusznikach Zdroju był Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego działający na terenie Ziemi Kłodzkiej. „Uczestnicząc w otwarciu wystawy, poczułem na nowo wagę politycznego testamentu tragicznie zmarłego Prezydenta RP, zawierającego się właśnie w tytule wystawy” – wyznał na swojej stronie prezydent miasta Krzysztof Kotowicz.

Otwarcie wystawy poprzedzone było mszą św. odprawioną w kościele Ojców Franciszkanów za wszystkich poległych w katastrofie pod Smoleńskiem. Przybyłych powitała Krystyna Śliwińska, liderka Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego na Ziemi Kłodzkiej. Zgromadzeni wysłuchali świadectw tych, którzy osobiście znali Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Po obejrzeniu wystawy w dusznickiej Pijalni Wód Mineralnych, goście wysłuchali koncertu „Pamiętamy – piosenki buntu i nadziei” w wykonaniu Romana Kowalczyka, na co dzień dyrektora XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu, któremu akompaniował Krzysztof Żesławski.

źródło: http://www.kotowicz.pl/kalendarz/tresc.php?id=1797