Lublin

Od 15 do 21 maja 2013 roku

W Lublinie dzięki staraniom Jacka Figurskiego z tamtejszego Klubu Gazety Polskiej gościliśmy aż przez tydzień. Wystawę „Warto być Polakiem” zaprezentowaliśmy w bardzo dostojnej lokalizacji – przed budynkiem Urzędu Miasta Lublina na Placu Króla Władysława Łokietka. Przesłaniem ekspozycji były słowa Macieja Łopińskiego, Sekretarza Stanu i Szafa Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

„10 kwietnia 2010 roku, w dniu tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem, prezydentura Lecha Kaczyńskiego została nagle przerwana. Lech Kaczyński to pierwszy prezydent niepodległej III Rzeczypospolitej, o którym okrutny los każe nam mówić już tylko w czasie przeszłym. W tych okolicznościach naturalnemu w warunkach dojrzałej demokracji szacunkowi, jaki winni jesteśmy głowie państwa, towarzyszy także wola podjęcia refleksji nad spuścizną prezydentury Lecha Kaczyńskiego. My wszyscy mamy dziś szansę odkryć tę prezydenturę. Mamy szansę oddać jej sprawiedliwość i, niezależnie od dzielących nas naturalnych różnic, uznać ją za wspólne dobro naszego odrodzonego państwa. Okażemy szacunek nie tylko zmarłemu prezydentowi, ale także Polsce i sobie nawzajem, jeśli postaramy się zobaczyć tę tragicznie przerwaną prezydenturę jako propozycję dla Rzeczypospolitej. Propozycję, która płynęła z poważnego namysłu i uczciwych intencji.”

Ci, którym udało się zobaczyć ekspozycję, rozpowszechnili wiadomość na jej temat tak skutecznie, że do ostatniego dnia mogliśmy liczyć na olbrzymie zainteresowania. Bardzo dziękujemy!