Wiedeń

10 listopada 2013 roku

W tym dniu członkowie Klubu Gazety Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z Wiednia zorganizowali drugą w Wiedniu, a trzecią zagraniczną, ekspozycję wystawy „Warto być Polakiem”. Tym razem ekspozycja była ekspozycją plenerową, którą można było zwiedzać od godziny jedenastej, przygotowana jednak została z myślą o zwiedzaniu jej w godzinach wieczornych. Szczególnie pięknie prezentowała się o zmroku, wyjątkową scenerię stanowiły zapalone biało-czerwone znicze i oświetlone reflektorami tablice. Zmrok, oświetlone twarze ze zdjęć, subtelne teksty komentarzy, murawa z rozproszonymi światłami zniczy stworzyły niesamowitą kompozycję. Warunki były wręcz idealne, nawet pogoda dopisała, gdyż był to jedyny dzień w tygodniu, w którym nie padało.

Miejscem wystawy była wiedeńska parafia „Gartenstadt” pod wezwaniem Krwi Chrystusa w 21 dzielnicy Wiednia, której gospodarzem jest polski ksiądz Wojciech Wójciga. W tym dniu odbyła się uroczysta msza św. w intencji Polski. Mszę św. koncelebrowało dwóch księży: przybyły z Polski ks. dr Czesław Chrząszcz i ks. Rodgers Mulenga - kapłan pomocniczy w parafii, który również powierzył opiece Boskiej naszą Ojczyznę.

Po mszy świętej licznie zgromadzone rodziny obejrzały wystawę. Dopełnieniem wieczoru była poezja pani prof. Joanny Mądroszkiewicz w wykonaniu samej autorki. Pani profesor wybrała na ten wieczór wzruszające utwory ze zbiorów poezji „Warkocze miłości - polskie drogi” i „Zielona wyspa”. Przenosząc nas poezją do Polski, jak i do miejsca tragicznej śmierci naszych rodaków - do Smoleńska, wzruszyła wielu słuchaczy do łez. Poezji towarzyszyły utwory Chopina z autorskiej płyty pani Joanny. Na zakończenie co wytrwalsi uczestnicy tego patriotycznego wydarzenia obejrzeli film pani redaktor Joanny Lichockiej i Jarosława Rybickiego pt „Prezydent”.

Modląc się wspólnie za Ojczyznę, oddając cześć śp. Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, pamiętając o tych, którzy zginęli w walce o niepodległą Polskę i o tych którzy w drodze do Katynia na obchody 70 rocznicy Ludobójstwa zakończyli swoje ziemskie pielgrzymowanie nad Smoleńskiem, uczczono w Wiedniu nasze Narodowe święto Niepodległości.
Klub Gazety Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wiedniu

Barbara Jaskulska